Coronarekening geactualiseerd

De publicatie Coronarekening en het bijbehorende interactieve dashboard zijn op 7 oktober 2020 geactualiseerd. Gegevens over steunmaatregelen die het kabinet heeft getroffen om de gevolgen van de coronacrisis te ondervangen zijn nu bijgewerkt tot en met september 2020. 

Ten opzichte van juli 2020 zijn de verwachte uitgaven bijgesteld van € 39,6 miljard naar € 34 miljard. Dit komt onder meer doordat minder gebruik is gemaakt van steunmaatregelen dan werd verwacht.
De Coronarekening biedt inzicht in de getroffen maatregelen, voor wie ze zijn bedoeld, door wie ze worden uitgevoerd en wat bekend is over de resultaten ervan. Het interactieve dashboard geeft nadere informatie over specifieke maatregelen.