Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2022 van het Ministerie van VWS - Uitgaven + ontvangsten

Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag

Uitgaven + ontvangsten - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
ArtikelVerantwoord bedrag
1. Volksgezondheid5.771.551
2. Curatieve Zorg3.582.970
3. Langdurige zorg en ondersteuning13.662.141
4. Zorgbreed beleid1.342.832
5. Jeugd104.400
6. Sport en bewegen544.627
7. Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II216.999
8. Tegemoetkoming specifieke kosten6.844.986
9. Algemeen36.840
10. Apparaat Kerndepartement551.118
11. Nog onverdeeld0
Totaal32.658.464
Brontabel als csv (427 bytes)

Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid

Uitgaven + ontvangsten - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
1. Volksgezondheid8.753554.730563.483Ja
2. Curatieve Zorg6323.67023.732Nee
3. Langdurige zorg en ondersteuning45.22883046.058Nee
4. Zorgbreed beleid6.7946.80913.603Nee
5. Jeugd09.4399.439Ja *
6. Sport en bewegen000Nee
7. Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II000Nee
8. Tegemoetkoming specifieke kosten0230.482230.482Nee
9. Algemeen000Nee
10. Apparaat Kerndepartement1.62017.45119.071Ja *
11. Nog onverdeeld000Nee
Totaal62.457843.412905.869Ja

O.b.v. maximale fout.

Brontabel als csv (562 bytes)

Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Uitgaven + ontvangsten - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
1. Volksgezondheid5.065560.919565.985Ja
2. Curatieve Zorg3.75624.52528.281Nee
3. Langdurige zorg en ondersteuning52778830Nee
4. Zorgbreed beleid3.7566.78510.542Nee
5. Jeugd05.8935.893Nee
6. Sport en bewegen000Nee
7. Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II000Nee
8. Tegemoetkoming specifieke kosten000Nee
9. Algemeen000Nee
10. Apparaat Kerndepartement018.29218.292Ja *
11. Nog onverdeeld000Nee
Totaal12.630617.193629.823Ja *

* O.b.v. maximale fout.

Brontabel als csv (543 bytes)