Methodologische verantwoording

  • We baseren ons op de volgende bronnen:
  • De steunmaatregelen in verband met de coronacrisis en de financiële informatie op deze pagina en in het dashboard zijn gebaseerd op de meest actuele gegevens. Dit wil zeggen dat het – behoudens een enkele uitzondering – alleen maatregelen bevat die voor autorisatie zijn voorgelegd aan het parlement en waarvan het benodigde budget is verwerkt in de begrotingen. Ideeën, plannen en adviezen over steunmaatregelen zijn niet opgenomen of als zodanig duidelijk gemarkeerd [zie alinea Budgetrecht]. Door het hoge tempo waarin nieuwe maatregelen of updates worden aangekondigd, kan het zijn dat de informatie op deze site iets achterloopt.
  • We kijken naar het (extra) geld dat nodig is voor de steunmaatregelen. Niet opgenomen zijn de budgettaire consequenties die los staan van steunmaatregelen (mee- of tegenvallers die binnen een begroting moeten opgelost).
  • Informatie over de gevolgen van fiscale maatregelen wordt op een later moment toegevoegd.
  • We richten ons alleen op steunmaatregelen met een financieel karakter.
  • De extra zorgkosten voor zorgverleners en verzekeraars worden niet in deze monitor meegenomen voor zover ze worden betaald uit zorgpremies.