Budgetrecht Parlement

Door het kabinet worden veel maatregelen getroffen en aangekondigd. De maatregelen en het bijbehorende budget dienen vooraf door beide Kamers van de Staten-Generaal te worden goedgekeurd. Bij deze goedkeuring hoort de verantwoording achteraf over de besteding van de gelden. Daarna kan de decharge van de ministers volgen.

Budgetrecht tweede kamer: voorstelfase; Debat Tweede Kamer over voorstel; Akkoord voorstel; Vaststelling begroting