Budgetrecht Parlement

Ministers mogen nieuw beleid aankondigen, maar niet meteen invoeren. Vooraf moeten de Tweede en de Eerste Kamer hebben ingestemd met de maatregelen en de bijbehorende begroting. Dit budgetrecht is een van de belangrijkste en oudste rechten van het parlement en is vastgelegd in de Comptabiliteitswet. Het kabinet is achteraf weer verantwoording schuldig over hoe dit geld is besteed. Daarna kan de minister decharge verlenen.

Budgetrecht parlement