Vliegende start voor cursus oliecontracten

De online cursus die de Algemene Rekenkamer heeft ontwikkeld om wereldwijd rekenkameronderzoekers te ondersteunen in hun werk bij het controleren hoe overheden omgaan met afgesloten olie- en gascontracten kent een vliegende start. De Engelstalige cursus is in juni jl. gelanceerd en inmiddels door 60 auditors geheel of gedeeltelijk doorlopen. De Algemene Rekenkamer lanceert op 14 september 2020 vertaalde versies van deze online cursus in het Arabisch en het Frans.

“We helpen hier een mogelijk controlegat op olie- en gasinkomsten mee vullen. Een online cursus lanceren tijdens een mondiale lockdown is een uitstekend idee gebleken”, zegt collegelid Ewout Irrgang.
“Oliemaatschappijen komen goed beslagen ten ijs en hebben al veel kennis. Rekenkamers kunnen in landen waar deze grondstoffenwinning aan de orde is via gedegen onderzoek een stimulerende rol spelen dat hun overheid alert is en oog heeft voor contractafspraken en de maatschappelijk belangen.”

Latijns-Amerika

Projectleider Marike Noordhoek van de internationale afdeling van de Algemene Rekenkamer is enthousiast. “Het is mooi dat de Algemene Rekenkamer kennis weet te ontsluiten waar tientallen collega-onderzoekers in andere landen profijt van hebben. Onderzoekers uit 20 landen hebben minstens enkele modules van deze openbare cursus doorlopen in de eerste twee maanden na lancering.” De cursus omvat 4 modules.
“Tot nu toe hebben 18 onderzoekers de volledige cursus gevolgd. Het valt op dat er nogal wat belangstelling is bij de rekenkamer van Ecuador, ook zijn er deelnemers uit Argentinië. Extra interessant, omdat de Algemene Rekenkamer met rekenkamers op dat continent nog niet zoveel contacten heeft.”

Afrikaans project

De aangeboden cursus is een uitvloeisel van een internationaal samenwerkingsproject tussen de Algemene Rekenkamer en collega-instellingen uit Kenya, Mozambique en Tanzania. Ook de regionale koepelorganisatie van Engelstalige rekenkamers AFROSAI-E was hierbij betrokken. Doel van die samenwerking in de periode 2018-2020 was de kwaliteit van doelmatigheidsonderzoeken te verhogen in deze drie landen waar regeringen met de grote oliemaatschappijen contracten sluiten over de winning van olie en gas. Ontwikkeling van de onderzoekscapaciteit en kennis delen stonden centraal in het project, waarvoor het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken financiering beschikbaar stelde. 

Positieve reacties

Uit reacties van cursusdeelnemers blijkt dat hun algemene kennis over contracten tussen overheden en oliemaatschappijen wordt verdiept, maar ook de kennis wordt verrijkt hoe zij bij overheidsinstanties de vinger aan de pols kunnen houden.
Via de wereldwijde organisatie van nationale rekenkamers, INTOSAI, wordt de beschikbaarheid van deze cursus gepromoot. De Afrikaanse tak AFROSAI-E biedt de online cursus op haar platform aan, toegankelijk voor geïnteresseerden wereldwijd. Daar zijn ook de Arabisch- en Franstalige versies van deze cursus te vinden.

Meer informatie over de cursus How to audit government performance in managing oil and gas contracts: Afrosai-e-learning