Opvolging aanbevelingen Stimulering van duurzame energieproductie (SDE+) (peilmoment augustus 2017)

Ministeries hebben aangegeven of zij maatregelen hebben genomen naar aanleiding van aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer. Wij hebben dit per onderzoek op een rij gezet. De hier gepresenteerde informatie komt uit een door het ministerie ingevulde zelfrapportage. De Algemene Rekenkamer heeft niet getoetst of deze informatie klopt.