Actualisering website kredietcrisis

In het najaar van 2008 leidde de kredietcrisis in de financiële sector tot een serie interventies door de Nederlandse Staat. De Algemene Rekenkamer volgt sindsdien de maatregelen en interventies die het Ministerie van Financiën heeft genomen om de gevolgen van de kredietcrisis tegen te gaan. Op http://kredietcrisis.rekenkamer.nl/ hebben we daartoe een overzicht opgenomen van de relevante gebeurtenissen. Per 30 mei 2013 hebben we deze website geactualiseerd.