Informatiepositie Tweede Kamer vervanging F-16

De minister van Financiën heeft ons bij brief op 30 november 2012 verzocht om onderzoek te doen naar de (financiële onderbouwing van de) visie op de krijgsmacht en vervanging F-16. Hij verzocht ons tevens om een oordeel te geven over de kwaliteit van de informatievoorziening tot op heden over de ontwikkeling van de investeringskosten, exploitatiekosten en aantallen jachtvliegtuigen in het project Vervanging F-16. In deze brief gaan wij in op dit laatste deel van zijn verzoek. In de opmaat naar deze rapportage hebben wij op 28 maart 2013 het webdossier Vervanging F-16 gelanceerd, bereikbaar via www.rekenkamer.nl of rechtstreeks (http://vervanging-f16.rekenkamer.nl).