Vervolg op onderzoek Prestaties in de strafrechtketen

Brief aan de Tweede Kamer met aanvullende informatie naar aanleiding van het rapport Prestaties in de strafrechtketen dat wij op 29 februari 2012 publiceerden. Het rapport was voor de minister van Veiligheid en Justitie mede aanleiding om een reeks van maatregelen aan te kondigen die het verbeteren van het presteren van de strafrechtketen moeten versterken. Wij zijn nagegaan of deze verbetermaatregelen een oplossing bieden voor de knelpunten die wij hebben geconstateerd.