2023

Overzicht van titels van rapporten en brieven aan de Tweede Kamer van de Algemene Rekenkamer uit 2023.

U kunt direct doorklikken naar het betreffende document.

Publicaties 2023
Publicatiedatum           Publicatie Dossiernummer Soort publicatie
18 januari 2023 Focus op opvangcapaciteit voor asielzoekers   19 637 Rapport
25 januari 2023 Brief aan de Tweede Kamer Inzicht in uitgaven klimaatbeleid 32 813 Brief 
13 februari 2023 Brief aan de Tweede kamer Punten van aandacht bij het Strategisch Vastgoedplan 2022 (SVP) Defensie 26 124 Brief 
23 maart 2023 Betalingsregelingen bij uitvoeringsorganisaties van het Rijk 24 515 Rapport
23 maart 2023 Brief aan de Tweede Kamer Aanbevelingslijst voor een collegelid van de Algemene Rekenkamer 34 153 Brief 
29 maart 2023 Digitale identiteit vraagt veel van DigiD en eHerkenning 26 643 Rapport
30 maart 2023 Verslag van werkzaamheden 2022 31 865 Jaarverslag
30 maart 2023 Brief aan de Tweede Kamer Omgang met de AVG in relatie tot uitvoering overheidstaken 32 761 Brief 
6 april 2023 Brief aan de Tweede Kamer Verzoek vervolg op onderzoek Hilversum in Beeld 32 827 Brief 
13 april 2023 Georganiseerde onmacht; Over de rol van de rijksoverheid bij de jeugdbescherming 31 839 Rapport
17 mei 2023 Geïntegreerd Jaarverslag Algemene Rekenkamer 2022 36 361 Jaarverslag
17 mei 2023 Brief aan de Tweede Kamer Achtste publicatie rond coronarekening 29 683 Webpublicatie
17 mei 2023 Staat van de rijksverantwoording 2022 36 360 VO Rapport
17 mei 2023 Verantwoordingsonderzoek 2022 36 360 VO Rapport
14 juni 2023 Focus op vogelgriep 28 807 Rapport
15 juni 2023 EU-recht in de praktijk 22 112 Rapport
15 juni 2023 Actualisatie webpagina EU 31 524 Webpublicatie
29 juni 2023 Brief aan de Tweede Kamer Ter informatie: toegang Algemene Rekenkamer tot data CBS 29 362 Brief 
12 september 2023 Gelijke kansen in het middelbaar beroepsonderwijs; Deel 1: Sturen op een goede uitgangspositie voor álle mbo-studenten 31 524 Rapport
20 september 2023 Brief aan de minister van VWS Oprichting rechtspersoon t.b.v. bouw en exploitatie PALLAS reactor; overleg op grond van art. 4.7 CW 2016 22 626 Brief
28 september 2023 Voortgangsmeter aanbevelingen 2023 31 865 Webpublicatie
28 september 2023

Aandachtspunten bij de ontwerpbegrotingen 2024:

36 410 Brief
28 september 2023 Brief aan de Tweede Kamer Focusonderwerp verantwoording 2023 31 865 Brief
10 oktober 2023 Focus op onveilige arbeidsomstandigheden 25 883 Rapport
12 oktober 2023 Voorbij de dijk; Keuzes in het waterveiligheidsbeleid 32 698 Rapport
30 november 2023 Brief aan de Tweede Kamer Onderzoek naar het prijsplafond en andere energiesubsidies 29 023 Brief
20 december 2023 Brief aan de Tweede Kamer Onderzoek naar productiviteitsontwikkeling uitvoeringsorganisaties Brief