Nieuwsbrief Algemene Rekenkamer 2023

Verantwoordingsdag: Weinig zicht op resultaten extra geld kabinet

Weinig zicht op resultaten extra geld kabinet

Het kabinet-Rutte IV slaagt er niet in alle ambitieuze doelen waar te maken. In de praktijk lukte het in 2023 vaak niet om het geld uit te geven. Over wat er gebeurd is met extra budgetten voor terugdringen van drugssmokkel, helpen van kwetsbare regio’s, onderhoud van rijkswegen of onderwijs voor nieuwkomers geven ministers matig inzicht. De ondersteuning van burgers en bedrijven bij hoge energiekosten is actief en beheerst aangepakt. 

Weinig zicht op resultaten extra geld kabinet

Koffertje derde woensdag in mei

Wisselende resultaten met energiesubsidies

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat kent vele subsidieregelingen. De Algemene Rekenkamer heeft een aantal energiesubsidies onder de loep genomen. De betrokken ministers hebben actief naar oplossingen gezocht vanwege de energiecrisis, de resultaten van die regelingen zijn wisselend.

Wisselende resultaten met energiesubsidies

Minister van VWS krijgt meer grip op financieel beheer

Het financieel beheer heeft extra aandacht gekregen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en er zijn zichtbare verbeteringen doorgevoerd. De administratie is beter op orde. De bedragen in 2023 voor uitgaven en voor aangegane verplichtingen waarvan de minister de rechtmatigheid niet kan aantonen, zijn lager dan het jaar ervoor.

Minister van VWS krijgt meer grip op financieel beheer

Bas Kijzers VWS

1 op 3 mensen ontvangt stapelfacturen voor eigen bijdrage Wmo en Wlz

Ruim een miljoen Nederlanders betaalt elk jaar eigen bijdragen voor langdurige zorg. Bijna 1 op de 3 mensen die eigen bijdragen betalen, wordt geconfronteerd met stapelfacturen. Dat zijn facturen waarin eigen bijdragen voor meerdere maanden tegelijk in rekening wordt gebracht. Vaak gaat het hierbij om kwetsbare mensen zoals ouderen die permanente zorg nodig hebben, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. Stapelfacturen kunnen leiden tot financiële onzekerheid en betalingsproblemen bij deze groep mensen, maar daar heeft de minister geen zicht op. 

1 op 3 mensen ontvangt stapelfacturen voor eigen bijdrage Wmo en Wlz

Phil Nijhuis CAK bijdrage

Betere gereedheid strijdkracht vraagt meer dan alleen aanschaf materiaal

In een tijd van oorlog in Europa, een verhitte wapenmarkt en groeiende personeelstekorten werkt de minister aan de slagkracht van de krijgsmacht. Nederland geeft flink meer geld uit aan Defensie, voor de periode 2018 tot en met 2026 in totaal zo’n € 33 miljard. Dat geld gaat naar materieel, wapens én het verbeteren van de operationele gereedheid van de krijgsmacht. Voldoende personeel en het goed functioneren van ondersteunende diensten zijn daarbij cruciaal. Deze zijn nodig om materieel te kopen en optimaal in te zetten.

Betere gereedheid strijdkracht vraagt meer dan alleen aanschaf materiaal

Sidney Latupersissa Defensie materieel

Rekenkamer ziet aandachtspunten bij algoritmes van Marechaussee en Rijkswaterstaat

De Algemene Rekenkamer heeft drie algoritmes van de overheid gecontroleerd op hun objectiviteit, veiligheid en IT-beheer. Daaruit blijkt onder meer dat bij de Koninklijke Marechaussee het IT-beheer te wensen overlaat. Ook het algoritme van Rijkswaterstaat voldoet niet aan de AVG. Bij de onderzochte algoritmes is geen vooringenomenheid aangetroffen.

Rekenkamer ziet aandachtspunten bij algoritmes van Marechaussee en Rijkswaterstaat

Tineke Dijkstra Algoritme Rijkswaterstaat