Nieuwsbrief Algemene Rekenkamer

Verantwoordingsdag: Rijk niet klaar om volgende crises te weerstaan

Rijk niet klaar om volgende crises te weerstaan

Het verantwoordingsonderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de ontvangsten en uitgaven van de rijksoverheid in 2022 laat een dubbel beeld zien. Enerzijds is de rechtmatigheid van de uitgaven fors verbeterd. Anderzijds kampen 10 van de 12 ministeries met tekortkomingen in hun financieel beheer. De Algemene Rekenkamer vindt dat zorgelijk. Zij waarschuwt in haar verantwoordingsonderzoek 2022 dat het een signaal is dat de rijksoverheid onvoldoende bestand is tegen nieuwe crises.

Rijk niet klaar om volgende crises te weerstaan

nieuwsbrief hoofd pers

Verbetering in bedrijfsvoering Defensie, beveiliging militaire objecten ondermaats

Het ministerie van Defensie heeft vooruitgang geboekt in het oplossen van al langer bestaande problemen op het gebied van inkoop, vastgoedbeheer en munitiebeheer. Echter, de ondermaatse beveiliging door Defensie van militaire objecten zoals radarinstallaties, wapensystemen en voertuigen kan (zeer) ernstige gevolgen hebben voor de veiligheid van de Nederlandse staat of zijn bondgenoten.

Verbetering in bedrijfsvoering Defensie, beveiliging militaire objecten ondermaats

nieuwsbrief defensie

Stimuleren arbeidsmarkt met subsidies werkt niet altijd

Subsidie ICT-omscholing, Stagefonds Zorg, STAP-subsidie voor cursussen
De Algemene Rekenkamer heeft diverse subsidieregelingen doorgelicht waarmee de rijksoverheid de arbeidsmarkt beter wil laten functioneren. De conclusie: alle drie de arbeidsmarktsubsidies werken niet of niet goed.

Stimuleren arbeidsmarkt met subsidies werkt niet altijd

Foto VO 2022 pb

Jaarlijks € 326 miljoen extra nodig bij IND, DJI, CJIB en NFI door onrealistische begroting

IND, DJI, CJIB en NFI hebben elk jaar extra geld nodig voor de uitvoering van hun wettelijke taak. Dit is het gevolg van onrealistisch begroten door de minister van Justitie en Veiligheid. Hierdoor moet er telkens in de loop van het jaar gemiddeld €326 miljoen extra worden vrijgemaakt om taken uit te kunnen voeren. De afgelopen jaren bestaat er een voortdurend gat tussen de begroting en de uiteindelijke uitgaven, wat zorgt voor problemen in de uitvoering.

Jaarlijks € 326 miljoen extra nodig bij IND, DJI, CJIB en NFI door onrealistische begroting

nieuwsbericht DJI

Rechtsbijstand gedupeerde ouders in toeslagenaffaire nauwelijks op gang gekomen

Ouders die gedupeerd zijn geraakt door fouten bij de kinderopvangtoeslag hebben recht op kosteloze rechtshulp wanneer zij aanspraak willen maken op financieel herstel. Deze rechtsbijstand blijkt in 2022 nog nauwelijks op gang gekomen. Hoewel de meeste ouders die zich aanmelden voor juridische hulp snel aan een advocaat worden gekoppeld, zijn er vorig jaar nauwelijks rechtsbijstandszaken afgewikkeld. Dat heeft vooral te maken met vertragingen bij de uitvoeringsorganisatie die gedupeerde ouders moet compenseren.

Rechtsbijstand gedupeerde ouders in toeslagenaffaire nauwelijks op gang gekomen

Nieuwsbrief rechtshulp