Nieuwsbrief Algemene Rekenkamer | Eindejaarseditie

Een speciale editie van onze nieuwsbrief, met daarin onze wens voor 2022 en een jaaroverzicht van de best bezochte publicaties op onze website van 2021.

Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar!

Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar.

Beste bezochte publicatie #5: de webpagina's over de EU

De Algemene Rekenkamer doet regelmatig onderzoek naar de besteding van het geld dat Nederland ontvangt van en betaalt aan de Europese Unie. De resultaten van deze onderzoeken prestenteren we op onze webpagina's over de Europese Unie. 

Europese Unie

Beste bezochte publicatie #4: Een onzichtbaar probleem

Tikfouten en registratie onder verschillende namen en uiteenlopende adressen belemmeren handhaving van milieuvoorschriften voor bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. De twee systemen die toezichthouders en handhavers gebruiken, blijken gevuld met data van slechte kwaliteit. 

Een onzichtbaar probleem

Beste bezochte publicatie #3: Handhaven in het duister

De aanpak van milieucriminaliteit en -overtredingen is ontoereikend. Een belangrijke oorzaak is het ontbreken van goede, betrouwbare data over de uitkomsten van inspecties bij de circa 500 bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken.

Handhaven in het duister

Beste bezochte publicatie #2: Aandacht voor algoritmes

Net als bedrijven zet de rijksoverheid steeds vaker algoritmes in om handelingen te automatiseren, een probleem op te lossen of een voorspelling te doen. Een verantwoorde ontwikkeling naar complexere geautomatiseerde toepassingen vereist beter overzicht – dat hebben ministers nu niet – en betere kwaliteitscontrole.

Aandacht voor algoritmes

Beste bezochte publicatie #1: De Coronarekening

Sinds het begin van de coronacrisis worden aan verschillende doelen veel publiek geld uitgegeven. In de Coronarekening houden wij de begrote en gerealiseerde uitgaven bij. 

Coronarekening

Plus nog veel meer publicaties in 2021

Bezoek onze website voor een volledig overzicht van al onze publicaties van het afgelopen bijzondere jaar. Of bezoek ons archief voor een volledig overzicht van al onze publicaties sinds 1995.

Publicaties