Bijdrage aan brede welvaart door Regio Deals onduidelijk

Minister houdt niet bij wat geld oplevert


Het kabinet Rutte IV heeft in het coalitieakkoord € 900 miljoen extra geld gereserveerd voor Regio Deals. Vorig jaar zijn 14 Regio Deals gesloten voor in totaal € 284,2 miljoen. De rest van het geld is bestemd voor toekomstige Regio Deals. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat niet duidelijk is of de Regio Deals daadwerkelijk concrete resultaten opleveren. De minister kan hierdoor de Tweede Kamer niet goed informeren of het extra geld de brede welvaart in de regio bevordert.

X

  • Het is aannemelijk dat samenwerking in de regio wordt gestimuleerd door Regio Deals; 
  • Er is ruimte om gedurende de uitvoering te leren en te verbeteren;
  • Minister heeft geen duidelijke doelen gesteld en volgt de resultaten van Regio Deals niet goed;
  • Daardoor kan hij de Tweede Kamer niet goed informeren over hoe het extra geld voor de regio bijdraagt aan brede welvaart in die regio;

In de vierde tranche zin 14 deals gesloten voor een totaalbedrag van € 284,2 miljoen.

Figuur 2 Regiodeals

Complexe maatschappelijke problemen in de regio

Regio Deals zijn bedoeld om de samenwerking tussen gemeenten, provincies en maatschappelijke partijen in een regio te verbeteren, zodat ze samen complexe problemen kunnen aanpakken. Welke partijen precies samenwerken, hangt af van het maatschappelijk probleem dat de Regio Deal moet aanpakken. Hoe problemen worden aangepakt, is niet altijd vooraf duidelijk en wordt gedurende de Regio Deal uitgewerkt. Het is de bedoeling om dat te ontdekken en te leren tijdens de looptijd van Regio Deals. 

Onderzoek naar eerdere Regio Deals

Het is nog te vroeg om iets te zeggen over de resultaten van de Regio Deals van Rutte IV. Daarom heeft de Algemene Rekenkamer onderzoek gedaan naar de resultaten van 2 eerdere Regio Deals die tijdens het kabinet Rutte III zijn afgesloten, voor in totaal € 60 miljoen. 

Minister volgde resultaten vorige Regio Deals niet goed

Het is aannemelijk dat de samenwerking in een regio wordt gestimuleerd door een Regio Deal. Maar bij de eerdere Regio Deals uit Rutte III die wij hebben onderzocht, heeft de minister zeer beperkt gerapporteerd aan de Tweede Kamer over resultaten. De informatie die is gestuurd, is een opsomming van projecten die in regio’s worden uitgevoerd. Of het maatschappelijke probleem daarmee effectief wordt aangepakt en of projecten de beste aanpak hebben, wordt niet vermeld. Juist bij de opzet van de Regio Deals, waar het Rijk geld geeft voordat de aanpak (volledig) is uitgewerkt, is het belangrijk dat de minister de concrete resultaten goed volgt. Ook als resultaten moeilijk meetbaar zijn of pas op langere termijn zichtbaar worden, is het van belang om zicht te hebben of het geld goed wordt besteed. Dat was niet het geval bij de door de Rekenkamer onderzochte eerdere Regio Deals; en de minister heeft niet aangetoond dat het bij de huidige Regio Deals beter is geregeld.