Publicatie onderzoek vervanging onderzeeboten vervroegd naar 23 mei

Op 15 maart 2024 heeft de ministerraad besloten de order voor het vervangen van 4 onderzeeboten van de Walrusklasse te gunnen aan de Franse werf Naval Group op basis van het Blacksword Barracuda-ontwerp.

Vanwege deze bekendmaking heeft de Algemene Rekenkamer besloten de publicatie van onderzoek naar de vervanging van de onderzeeboten te vervroegen naar 23 mei 2024.

De oorspronkelijke publicatiedatum van de Algemene Rekenkamer was 17 juni. Zo kan het parlement ons onderzoek betrekken bij debatten over de aanschaf van nieuwe onderzeeboten met de minister en staatssecretaris van Defensie.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de staatssecretaris van Defensie op 15 maart 2024 dat als ook overeenstemming bereikt is over de betrokkenheid van het Nederlands bedrijfsleven en kennisinstituten, het Ministerie van Defensie tegen de zomer verwacht het leveringscontract met Naval Group te kunnen tekenen.

In dit onderzoek bekijkt de Rekenkamer of het kabinetsbesluit tot de aanschaf van de nieuwe onderzeeboten volgens de regels is verlopen en of de keuzes die de minister gedurende het traject heeft gemaakt adequaat zijn onderbouwd. Daarnaast onderzochten wij of het parlement voldoende is geïnformeerd over de vervanging van de onderzeeboten.

Dit onderzoek bouwt voort op twee eerdere onderzoeken van de Algemene Rekenkamer: de Kamerbrief Vervanging onderzeebootcapaciteit (2016) en het rapport Vizier op de vervanging van de onderzeeboten (2020). Hierin deden wij onderzoek naar de eerdere stappen in het verwervingsproces.

Waarom onderzoeken we dit?

De vervanging van de onderzeeboten is wellicht de grootste investering van het Ministerie van Defensie voor de komende jaren. Het gaat om miljarden euro’s. We doen onderzoek naar financiële risico’s en beoordelen of de minister deze risico’s voldoende beheerst.