Allereerste scriptieprijs Algemene Rekenkamer gaat naar historicus Timen Sijens

Met een scriptie over de kwaliteit van hoger onderwijs heeft Timen Sijens (Rijksuniversiteit Groningen) de allereerste scriptieprijs van de Algemene Rekenkamer gewonnen. De scriptie sprong eruit, omdat deze een spanningsveld blootlegde tussen het rendement van onderwijs enerzijds en de kwaliteit ervan anderzijds. 

Scriptieprijs
Barbara Joziasse (links) reikt scriptieprijs uit aan Timen Sijens. Rechts in beeld Minya Chan (tweede prijs) en Constantina Markou (derde prijs).

De titel van de masterscriptie is Publieke Werken: Een systemische analyse van de borging van het eindniveau in het hoger onderwijs in de periode 1985-2019. Sijens ontving de scriptieprijs op 16 februari 2023 uit handen van collegelid Barbara Joziasse.

De tweede prijs ging naar Minya Chan (Universiteit Leiden) voor haar onderzoek naar en de impact van rekenkameronderzoek en de derde prijs ging naar Constantina Markou (Radboud Universiteit) met een onderzoek naar het meten van welvaart.

De Algemene Rekenkamer vindt banden met universiteiten en studenten belangrijk, onder meer om kennis te delen. De scriptieprijs is een van de initiatieven van de Algemene Rekenkamer om de samenwerking met wetenschappelijke kennisinstellingen en studenten te versterken.

Voor meer informatie over de scriptieprijs zie www.rekenkamer.nl/scriptieprijs.