Internationale samenwerking met Arabische rekenkamers krijgt vervolg

Na 5 jaar programma Sharaka voor 8 nationale rekenkamers

De Algemene Rekenkamer bereidt een nieuw programma voor met nationale rekenkamers uit de Arabische regio. Het doel hiervan is door samen te werken en kennis te delen de positie en invloed van rekenkamers versterken. 

Op 27 en 28 oktober 2021 wordt het lopende zogenoemde Sharaka-programma afgesloten, onder meer met een online sessie met presidenten van de deelnemende rekenkamers.
Sinds 2016 werken de rekenkamers van Tunesië, Marokko, Algerije, Jordanië, Irak, de Palestijnse Gebieden en Soedan samen met de Algemene Rekenkamer op diverse terreinen. De laatste jaren heeft het accent gelegen op onderzoek naar de gezondheidszorg. Daarbij is de vraag aan de orde gekomen in hoeverre overheidsbeleid bijdraagt aan het realiseren van duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (zoals SDG3). Voorbeelden van zulke onderzoeken variëren van overheidsbeleid voor perinatale zorg, spoedeisende hulp, voorkomen van verkeersongevallen tot overheidsprogramma’s voor vaccinaties of geboorteplanning. Nieuwe publicatievormen en intensief overleg met betrokken groepen burgers, professionals en het parlement zijn daarbij de revue gepasseerd. Ook thema’s als integriteit en de relatie van rekenkamers met ministeries hebben onderdeel uitgemaakt van het Sharaka-programma.
 

Ministerie steunt financieel

Vanwege de coronapandemie is het contact sinds 2020 via webinars en andere onlinebijeenkomsten verlopen. Het samenwerkingsverband wordt gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat past in de aandacht van de minister voor duurzame democratische transitie in de MENA-regio.
Collegelid Ewout Irrgang van de Algemene Rekenkamer: “Internationaal samenwerken tussen rekenkamers is inspirerend. In elk land zijn de omstandigheden verschillend. Ervaringen doen er daarom toe om te bezien welke onderzoekaanpak en publicatievorm de beste resultaten geven. En hoe we dus van elkaar kunnen leren.”

Extern geëvalueerd

In een externe evaluatie wordt gesteld dat het 5-jarig Sharaka-programma rekenkameronderzoekers heeft geholpen hoe theorie in de praktijk toegepast kan worden, ook bij een onderzoek naar duurzame VN-doelen. De vaardigheid om onderzoeksbevindingen onder de aandacht te brengen van burgers, het parlement en andere betrokkenen is een belangrijk leerpunt geweest. Dat kan nog verder ontwikkeld worden om de verantwoording over en kennis van de rol van rekenkamers te verdiepen.
Zo versterken samenwerking en kennisuitwisseling de positie en rol van nationale rekenkamers. Het Sharaka-programma draagt daarmee bij aan good governance in de betrokken landen.
Momenteel wordt een vervolgprogramma ontwikkeld, deels met dezelfde deelnemers, maar ook rekenkamers uit andere landen kunnen zich hierbij aansluiten. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken zal ook dit vervolgprogramma financieren.