Samenwerking met Arabische rekenkamers verdiept

Aandacht voor werkrelaties met parlement en invulling duurzame VN-doelen

De rekenkamers van diverse  Arabische landen en de Algemene Rekenkamer hebben in Den Haag besproken hoe hun regionale samenwerking in het zogeheten Sharaka-programma de komende jaren verdiept kan worden. Daarbij staan twee thema’s centraal: samenwerken bij onderzoek naar hoe ieder land werkt aan de duurzame VN-doelen (sustainable development goals, SDG’s) en verbeteren van de werkrelatie tussen rekenkamer en parlement zodat onderzoeksrapporten effect hebben.

Deelnemers Highlevel-meeting Sharaka

Deelnemers aan de High-level meeting Sharaka op bezoek bij minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

De rekenkamers van Marokko, Tunesië, Algerije, Irak, Jordanië, de Palestijnse Gebieden, Soedan en Nederland hebben deze vervolgafspraken gemaakt, nadat de afgelopen twee jaar het accent in de samenwerking lag op het bevorderen van integriteit binnen en door rekenkamers (aan de hand van het door de Algemene Rekenkamer ontwikkelde en wereldwijd ingezette instrument IntoSAINT) en het checken van de nationale aandacht voor SDG’s. Zo hebben de betrokken rekenkamers per land onderzocht welke voorbereidingen regeringen hebben getroffen om de doelstellingen met betrekking tot duurzaamheid van de Verenigde Naties op termijn te halen.
Collegelid Francine Giskes van de Algemene Rekenkamer: “We wisselen vakkennis uit en bevorderen regionale samenwerking. Dit versterkt ‘good governance’. Ook hebben we kunnen bijdragen aan de totstandkoming van onderzoeksrapporten in de Arabische landen.”

Financiële steun Nederlands ministerie 

Om dit internationale programma mogelijk te maken heeft het Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken over 2016 en 2017 totaal € 1,1 miljoen beschikbaar gesteld. Voor de komende jaren is nog € 3,2 miljoen gereserveerd.
Naast afstemmingsoverleg - ook over steun aan bilaterale samenwerkingsprojecten met rekenkamers in de Arabische regio - is het bezoek deze week van de presidenten van de instituten benut voor overleg met minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Met leden van twee commissies uit de Tweede Kamer is gesproken over werkwijzen die de relatie parlement-rekenkamer versterken.