Terugblik op Sharaka conferentie VN Sustainable Development Goals (SDG's)

Vorige week kwamen collega’s van 7 Arabische rekenkamers op bezoek. Iedere rekenkamer, ook de Algemene Rekenkamer, presenteerde de resultaten van haar eigen 'government SDG preparedness review'. Donderdag 28 juni organiseerden wij de internationale conferentie 'Universal goals - universal approaches? SAIs and the SDGs ', waar we in gesprek gingen met elkaar en met Nederlandse stakeholders zoals CBS, PBL, Buitenlandse Zaken en vertegenwoordigers van het lokaal bestuur. 

Francine Giskes op Sharakaconferentie

De Sustainable Development Goals (SDG's) zijn 17 universele en met elkaar verbonden doelen voor duurzame ontwikkeling, die door de lidstaten van de Verenigde Naties (VN) voor 2015 – 2030 zijn vastgesteld. Tijdens de conferentie op 28 juni identificeerden we samen met stakeholders de uitdagingen en kansen voor rekenkamers als het gaat om een bijdrage leveren aan de monitoring en evaluatie van de acties van overheden om deze doelen te behalen. 

Online magazine en toespraak collegelid Francine Giskes

Benieuwd naar de conferentie? Er is een online magazine (Engelstalig) van de conferentie gemaakt. De toespraak (Engelstalig) die collegelid Francine Giskes op de conferentie hield, kun je op onze website lezen.

Over Sharaka

De 'governments SDG preparedness reviews' vormen het tweede regionale onderdeel van het Sharaka-programma, een samenwerkingsverband tussen Nederland en 7 Arabische landen.
Het Sharaka-programma wil bijdragen aan een goed werkend bestuur, effectieve publieke dienstverlening en een sterk systeem van publiek financieel management, in Nederland en de partnerlanden. Meer informatie over het Sharaka-programma vind je op onze website.