Risico’s dollarkoers bij verwerving JSF

In een brief aan de Tweede Kamer van 19 januari 2016 gaat de Algemene Rekenkamer in op het risico van de gestegen euro-dollarkoers voor het project JSF(F-35)

Het is onmogelijk om met zekerheid te voorspellen hoe de euro-dollarkoers zich de komende jaren zal ontwikkelen.
Wel is zeker dat binnen de huidige kabinetsperiode al verplichtingen moeten worden aangegaan en planmatige bestelreeksen omgezet moeten worden in contractuele verplichtingen.  De Algemene Rekenkamer gaat onder meer in op dit dollarrisico en instrumentarium om dit dollarrisico het hoofd te bieden.