Warmtetransitie

In Nederland verwarmen we onze woningen nog vooral met aardgas. Dat is betrouwbaar en tot voor kort betaalbaar, maar niet erg duurzaam. Het kabinet wil daarom snel op zoek naar alternatieve, duurzame manieren om onze woningen, bedrijven en instellingen te verwarmen. In het Klimaatakkoord staat dat in 2050 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af zijn. De komende jaren krijgen dus alle burgers en bedrijven in Nederland te maken met deze warmtetransitie. Zij moeten meestal een keuze maken tussen de aansluiting op een warmtenet of de installatie van een warmtepomp. 

Waarom onderzoeken we dit?

Met het Klimaatakkoord zet het kabinet in op een collectieve, wijkgerichte koers met gemeentelijke Transitievisies Warmte als uitgangspunt en gemeenten als regisseurs in de uitvoering. De rijksoverheid subsidieert echter vooral individuele oplossingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om subsidies en leningen om een warmtepomp of zonneboiler te kopen. Of de verplichting voor huiseigenaren om vanaf 2026 over te stappen op een hybride warmtepomp als zij hun cv-ketel vervangen. 

Wat onderzoeken wij?

We vragen ons af of de collectieve en individuele warmteaanpak nu goed op elkaar aansluiten. Een warmtenet lijkt voor dichtbevolkte wijken de oplossing met de laagste maatschappelijke kosten. Terwijl rijkssubsidies individuele oplossingen als een warmtepomp juist goedkoper maken voor de individuele eindgebruiker. Maar als er bijvoorbeeld veel mensen in een wijk een warmtepomp installeren, kiezen ze later - zo verwachten we - niet snel meer voor een aansluiting op een warmtenet. Dit kan leiden tot mogelijke hogere kosten voor de eindgebruikers van warmtenetten.  

Wij onderzoeken allereerst in hoeverre de individuele warmteaanpak van de ministers doelmatig en doeltreffend is. Daarna onderzoeken we in hoeverre (de vormgeving van) de individuele warmteaanpak gevolgen heeft voor de doelmatigheid van de collectieve warmteaanpak. 
 

Stand van zaken

Warmtetransitie

Bijdragen aan dit onderzoek?

De Algemene Rekenkamer nodigt u van harte uit om informatie te delen die wij kunnen gebruiken bij ons onderzoek. We stellen uw bijdrage, mededelingen of ervaringen over dit onderwerp dan ook op prijs. Informatie kunt u delen door een mail te sturen naar bijdrage@rekenkamer.nl
We nemen alle bijdragen in overweging en zullen deze met zorg behandelen. Houd er wel rekening mee dat u niet automatisch feedback ontvangt over uw bijdrage.