Integriteitsbeleid bij de rijksoverheid

De laatste jaren zijn er verschillende incidenten geweest rondom schendingen van de integriteit bij de rijksoverheid. Met integriteit is bedoeld dat ambtenaren eerlijk, oprecht en niet omkoopbaar zijn. Gebrekkige integriteit kan leiden tot financiële malversaties, belangenverstrengeling, ongewenste omgangsvormen en misbruik van bevoegdheden.

Ministeries blijken signalen hierover niet altijd goed op te pakken. Deze gebeurtenissen vormen mede aanleiding om onderzoek te doen naar het rijksbrede integriteitsbeleid. 

Wat onderzoeken we?

We onderzoeken hoe de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties haar rol op het gebied van het rijksbrede integriteitsbeleid invult. Daarnaast nemen we het integriteitsbeleid op de 12 kerndepartementen onder de loep. De organisaties die het beleid van een ministerie uitvoeren vallen buiten dit onderzoek. 

We onderzoeken hoe ministeries schendingen van de integriteit proberen te voorkomen, hoe ze signalen oppakken en hoe ze erop reageren. Ook vragen we medewerkers op de ministeries naar hun beleving van het integriteitsbeleid. 

We doen geen onderzoek naar individuele gevallen van vermeende schendingen van de integriteit. 

Waarom onderzoeken we dit?

De Algemene Rekenkamer ziet het als haar taak om het integriteitsbeleid van de rijksoverheid te onderzoeken. Het is namelijk belangrijk dat dit binnen de rijksoverheid goed op orde is. Een integer openbaar bestuur is een voorwaarde voor vertrouwen van de burger in de overheid. Ook is het essentieel voor het functioneren van onze democratische rechtsstaat. Ambtenaren en burgers moeten ervan uit kunnen gaan dat ministeries signalen hierover goed oppakken. 

Stand van zaken

Integriteitsbeleid bij de rijksoverheid

Bijdragen aan dit onderzoek?

De Algemene Rekenkamer nodigt u van harte uit om informatie te delen die wij kunnen gebruiken bij ons onderzoek. We stellen uw bijdrage, mededelingen of ervaringen over dit onderwerp dan ook op prijs. Informatie kunt u delen door een mail te sturen naar bijdrage@rekenkamer.nl.

N.B.: We doen geen onderzoek naar individuele gevallen van vermeende schendingen van de integriteit.

We nemen alle bijdragen in overweging en zullen deze met zorg behandelen. Houd er wel rekening mee dat u niet automatisch feedback ontvangt over uw bijdrage.