Bijstand door de krijgsmacht: het ondersteunen van civiele autoriteiten

De Algemene Rekenkamer start een onderzoek naar de derde hoofdtaak van de krijgsmacht: het ondersteunen van civiele autoriteiten tijdens rampen en crises. Bijvoorbeeld het aanleggen van noodbruggen, het helpen bij evacuaties bij (dreigende) wateroverlast, steunverlening bij het bewaken van de openbare orde en ondersteuning bij de bestrijding van grote natuurbranden, maar ook bij het indammen van een pandemie als corona.

Het is belangrijk dat Defensie bijstand kan leveren als de nood aan de burger is. De Algemene Rekenkamer onderzoekt of de minister de civiele autoriteiten doeltreffend ondersteunt en of het beleid hiervoor op orde is. 

Waarom onderzoeken we dit?

Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op de krijgsmacht voor de derde hoofdtaak. Dat vraagt veel van de defensieorganisatie. Zeker nu ook de verdediging van het Nederlandse en NAVO-grondgebied extra aandacht vergt door de oorlog in Oekraïne. Wat betekent die inzet voor de verplichtingen voor de derde hoofdtaak?

Wat zijn de onderzoeksvragen?

Onze hoofdvragen in het onderzoek zijn:

  1. In welke mate hanteert de minister van Defensie een kwalitatieve beleidsvoorbereiding voor de derde hoofdtaak?
  2. In hoeverre is de minister van Defensie in de praktijk doeltreffend in het ondersteunen van civiele autoriteiten?
  3. In hoeverre hanteert de minister van Defensie een kwalitatieve beleidsevaluatie voor de derde hoofdtaak?
  4. In hoeverre heeft de minister van Defensie inzicht in de uitgaven en ontvangsten voor de derde hoofdtaak?

Stand van zaken

Bijstand door de krijgsmacht: het ondersteunen van civiele autoriteiten

Bijdragen aan dit onderzoek?

De Algemene Rekenkamer nodigt u van harte uit om informatie te delen die wij kunnen gebruiken bij ons onderzoek. We stellen uw bijdrage, mededelingen of ervaringen over dit onderwerp dan ook op prijs. Informatie kunt u delen door een mail te sturen naar bijdrage@rekenkamer.nl.

We nemen alle bijdragen in overweging en zullen deze met zorg behandelen. Houd er wel rekening mee dat u niet automatisch feedback ontvangt over uw bijdrage.