Administratieve druk in het basisonderwijs

Al jaren klinken er geluiden van leraren dat zij te veel tijd kwijt zijn aan het uitvoeren van administratieve taken en dat dit een belangrijke oorzaak is van de als te hoog ervaren werkdruk in het onderwijs. Dit kan grote gevolgen hebben voor de aantrekkelijkheid van het beroep. Als leraren voor ander werk kiezen omdat ze de werkdruk te hoog vinden, verergert dit het lerarentekort. En wanneer leraren veel tijd kwijt zijn aan administratie betekent dit dat zij minder tijd hebben voor andere belangrijke taken, zoals de voorbereiding van lessen. 

Wat onderzoeken we?

We willen weten of de signalen van te hoge administratieve lasten wijzen op een breder probleem. Hoeveel tijd zijn leraren eigenlijk kwijt aan administratie? Verschilt dit per school of per type docent? Wat wordt er allemaal bijgehouden? Wie vraagt om deze administratie? En waarvoor wordt de bijgehouden informatie gebruikt?  

Waarom onderzoeken we dit?

Het lerarentekort is op dit moment een van de grootste bedreigingen voor de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs. Met dit onderzoek laten we zien hoe groot de administratieve lasten voor docenten echt zijn, waar deze lasten vandaan komen, en wat de administratie oplevert voor het onderwijs. Dit helpt partijen in het onderwijs, zoals scholen, schoolbesturen, inspectie en ministerie, om goede keuzes te maken over welke administratie echt nodig is. Zo kan de werkdruk voor docenten verlaagd worden.   

Stand van zaken

Administratieve druk in het basisonderwijs

Bijdragen aan dit onderzoek?

De Algemene Rekenkamer nodigt u van harte uit om informatie te delen die wij kunnen gebruiken bij ons onderzoek. We stellen uw bijdrage, mededelingen of ervaringen over dit onderwerp dan ook op prijs. Informatie kunt u delen door een mail te sturen naar bijdrage@rekenkamer.nl.
We nemen alle bijdragen in overweging en zullen deze met zorg behandelen. Houd er wel rekening mee dat u niet automatisch feedback ontvangt over uw bijdrage.