Besluit op een Woo verzoek van 17 juli 2023 inzake openbaarmaking van het volmacht register van de Algemene Rekenkamer

Besluit op Woo-verzoek van 17 maart 2023 om openbaarmaking van volmacht register van de Algemene Rekenkamer als bedoeld in artikel 4 van de Regeling financieel beheer van het Rijk.