Besluit op Woo verzoek over de werkzaamheden voor de Programmacommissie Bestuurscultuur Provincie Limburg

Verzoek, Besluit op verzoek om informatie over de werkzaamheden van de president van de Algemene Rekenkamer voor Programmacommissie Bestuurscultuur Provincie Limburg en bijbehorende documenten. Het verzoek is op 2 mei gedaan op basis van de Wet open overheid.