Besluit op Woo verzoek over een groot aantal onderwerpen

Dit verzoek werd ontvangen op 14 augustus. Omdat het verzoek zeer algemeen gesteld was en op een aantal punten onduidelijk heeft de Algemene Rekenkamer om nadere specificatie gevraagd.
Die is niet ontvangen waarna de Algemene Rekenkamer besloten heeft het verzoek niet in behandeling te nemen.