Hoeveel belastinguitgaven zijn mogelijk milieubelastend en betreft dit effectieve regelingen?

Dertien van de op dit moment lopende belastinguitgaven hebben mogelijk een negatief effect op het milieu. Samen vertegenwoordigen ze een bedrag van € 5,6 miljard per jaar. Van vier mogelijk milieubelastende belastinguitgaven is onbekend of ze hun doel wel bereiken (zoals stimuleren van bedrijvigheid of werkgelegenheid). Peildatum: november 2014; bron: Miljoenennota 2015.

Belastinguitgaven met mogelijk negatieve milieueffecten, geordend naar financieel belang

Belastinguitgaven met mogelijk negatieve milieueffecten, geordend naar financieel belang

Brongegevens grafiek Belastinguitgaven met mogelijk negatieve milieueffecten

Naam belastinguitgave Financieel belang 2015*
Vrijstelling accijns luchtvaartuigen 2.042
Landbouwvrijstelling in de inkomstenbelasting 1.791
Vrijstelling accijns communautaire wateren 1.165
Verlaagd tarief omzetbelasting sierteelt 229
Vrijstelling overdrachtsbelasting cultuurgrond 106
Verlaagd tarief energiebelasting glastuinbouw 74
Vrijstelling motorrijtuigenbelasting ouder dan 25/30/40 jaar 74
Teruggaaf energiebelasting non-profitinstellingen 35
Landbouwregeling omzetbelasting 18
Vrijstelling overdrachtsbelasting Bureau Beheer Landbouwgronden 11
Teruggaaf energiebelasting kerkgebouwen 8
Teruggaaf energiebelasting grootverbruik 7
Vrijstelling overdrachtsbelasting landinrichting 1
Totaal 5.561

Effectiviteitsuitspraken over de dertien mogelijk milieubelastende fiscale regelingen, geordend naar verantwoordelijke beleidsminister

Effectiviteitsuitspraken over de dertien mogelijk milieubelastende fiscale regelingen, geordend naar verantwoordelijke beleidsminister

Brongegevens grafiek

Uitspraken over effectiviteit EZ Financiën IenM Totaal
Niet geëvalueerd 1 1
Geen effectiviteitsuitspraken 2 1 3
Positief/negatief 1 1
Positief 4 4 8
Totaal 8 1 4 13