Verkorte versie video: Samenwerken met de wetenschap

collegelid Barbara Joziasse: Voor mij was het verbazingwekkend dat de minister en dus ook de Tweede Kamer en dus ook de samenleving eigenlijk niet precies weten wat de resultaten zijn van die investeringen in het onderwijs. We hebben daar onderzoek naar gedaan, onder andere naar de middelen die worden ingezet om de corona achterstanden in te halen bij de kinderen en jongeren. Ten eerste was er een subsidie van 8,5 miljard, 8,5 miljard. Dat is echt veel geld. En vervolgens weet de minister eigenlijk niet wat het resultaat is geweest van die investering. Kan het niet weten, want er zijn geen concrete doelen gesteld. Kan het ook niet weten, want er zijn geen informatiestromen. Terug naar de minister dus. Dat vond ik heel verbazingwekkend.

bijzonder hoogleraar Sjoerd Keulen: Als je het zelf wil blijven doen, moet je ook veranderen en dan moet je aansluiting blijven houden met de wetenschap. Dus wij willen graag als Algemene Rekenkamer ook leren van onderzoekers en van van wetenschappers met nieuwe technieken en nieuwe methoden. Zodat we enerzijds jongeren aan ons kunnen kunnen binden en anderzijds zijn die altijd heel goed in staat om nieuwe onderwerpen voor ons uit te zoeken? Je ziet dat de onze werkzaamheden daardoor ook echt veranderen en je ziet dat we dat we nieuwe thema's in t oog krijgen. En dat is dat is echt heel erg leuk om te zien.

Decaan Erwin Muller van Universiteit Leiden: We zijn als faculteiten Governance en Global Affairs is buitengewoon blij met Sjoerd als onze nieuwe bijzonder hoogleraar. Het is mooi om te zien dat we public auditing nu toegevoegd hebben aan de organisatie van de faculteit. Belangrijk onderwerp in de bestuurskunde in de komende jaren om daar verder onderzoek naar te doen. En het mooie is dat daardoor onze verbinding met de Algemene Rekenkamer ook steeds intensiever geworden is. Da's mooi voor de praktijk, da's mooi voor de wetenschap. Dus ik hoop zeer dat dat een bijdrage kan leveren aan het onderwijs en onderzoek aan deze mooie Haagse campus van de Universiteit Leiden.