Video: wat is het Verantwoordingsonderzoek?

De Rijksoverheid ontving in 2020 300 miljard euro.
En gaf ruim 330 miljard euro uit.
Op Verantwoordingsdag brengt de Algemene Rekenkamer in kaart of de overheid dat zinnig, zuinig en zorgvuldig heeft gedaan.
Dat gaat als volgt:
Op Prinsjesdag, de derde dinsdag in september, presenteren de Ministers
hun begrotingen en nieuwe plannen voor het komende jaar.
Anderhalf jaar later, als al het geld is uitgegeven, brengen de ministers hun jaarverslagen uit op Verantwoordingsdag, de derde woensdag in mei.
De Algemene Rekenkamer controleert de jaarverslagen als onafhankelijke controleur.
De Algemene Rekenkamer geeft inzicht of burgers waar krijgen voor hun geld.
Door drie vragen te stellen:
Is het geld volgens de regels besteed?
Zijn de zaken goed geregeld op de ministeries?
En levert het beleid ook het beloofde resultaat op?
De Algemene Rekenkamer velt daarover een onafhankelijk oordeel.
Opdeze manier helpen we de Tweede Kamer met het controleren van het
kabinet. 
En weten burgers of hun belastinggeld zinnig, zuinig en zorgvuldig is besteed.
De Algemene Rekenkamer geeft meer inzicht in het presteren en functioneren van de Rijksoverheid.
Op rekenkamer.nl kun je lezen hoe het kabinet het ‘t vorige jaar heeft gedaan.