Video: de kosten en effecten van overheidsbeleid

De Algemene Rekenkamer onderzoekt of de rijksoverheid zinnig, zuinig en zorgvuldig met geld omgaat.
Dat doen we op verschillende manieren. 
We controleren of de rijksoverheid zorgvuldig - volgens de regels- met publiek geld omgaat.
De resultaten presenteren we aan de Tweede Kamer op Verantwoordingsdag.
Om erachter te komen of burgers waar voor hun geld krijgen,  onderzoekt de Algemene Rekenkamer ook wat de kosten en effecten van beleid zijn.
Dit brengen we op veel verschillende terreinen in kaart.
Een paar voorbeelden:
De Algemene Rekenkamer onderzocht de cyberveiligheid van het grenstoezicht door de Koninklijke Marechaussee op Schiphol.
Die is van cruciaal belang om digitale sabotage, spionage en criminaliteit tegen te gaan.
We concludeerden dat de cyberveiligheid van de IT-systemen onvoldoende en niet toekomstbestendig was.
We onderzoeken ook wat beleid kost en wat het oplevert. 
Zo bleek uit ons onderzoek naar de publieke omroep dat de NPO onvoldoende inzicht geeft in de kosten van tv-programma’s.
Jaarlijks ontvangt NPO €850 miljoen aan publieke middelen uit de OCW-begroting, maar de organisatie heeft weinig inzicht of dat publiek geld doelmatig wordt besteed.
Met dit soort onderzoeken informeren we het parlement en het kabinet hoe met beleid betere resultaten kunnen worden bereikt. En we geven iedereen inzicht in de prestaties van de rijksoverheid.
Want de besteding van publiek geld vraagt om publieke verantwoording.