Autobelastingen als beleidsinstrument

Autobelastingen als beleidsinstrument

Met alle autobelastingen is in 2018 een dikke 16 miljard euro gemoeid en de Rijksoverheid heeft met de autobelastingen twee hoofddoelen. Ten eerste het genereren van een stabiele inkomstenstroom en ten tweede bijdragen aan de klimaatdoelen en een betere luchtkwaliteit. Wij hebben onderzocht of de fiscale regelingen aansluiten bij die hoofddoelen. Wat blijkt: de vrijstellingen, kortingen en teruggaven zitten vaak de hoofddoelstellingen van de autobelastingen in de weg. Daar is toch zo’n twee miljard euro mee gemoeid. Neem bijvoorbeeld de youngtimers, dat zijn auto’s van 15 jaar of ouder. Als je zo’n auto hebt als auto van de zaak betaal je minder fiscale bijtelling in de inkomstenbelasting dan wanneer je een nieuwere auto hebt. Dat werkt de veroudering van het wagenpark in de hand. Dat is weer onwenselijk voor de hoofddoelen van de autobelasting op het gebied van klimaat en luchtkwaliteit. Veel van die bijzondere regelingen bestaan al lang en zijn niet recent geëvalueerd en daardoor bestaat het risico dat ze niet bijdragen aan de hoofddoelen van de autobelastingen. Wij bevelen de staatssecretaris van Financiën aan deze regelingen nog eens goed te bekijken.