Voorbij de dijk

Keuzes in het waterveiligheidsbeleid

Nu de kans op overstromingen toeneemt door klimaatverandering, vraagt veiligheid achter de dijken om een bredere aanpak. Maatregelen voor, op én achter de dijk zijn nodig om het landschap zo in te richten, dat het ‘waterkerend’ is. Dat vergt veel meer dan alleen versterking van dijken.

Conclusie(s)

In 2009 heeft de minister van IenW besloten het waterveiligheidsbeleid te verbreden. Maar het is niet goed van de grond gekomen. In de praktijk richt de minister zich op dijkversterking. (Crisis)maatregelen die de gevolgen van overstromingen beperken worden nauwelijks toegepast.

Luisterrapport

 Luister naar de samenvatting van het rapport

Aanbevelingen

Wij raden de minister aan meer werk te maken van zijn beleid om op 3 fronten bescherming te bieden: preventie, beperking van de gevolgen en beheersing van crisis. Dat kan door voorbij het jaar 2050 te kijken, met een bredere blik. Inspiratie kan de minister opdoen in het buitenland.

Aanleiding onderzoek

Wij hebben onderzocht waarom verbreding van het waterveiligheidsbeleid niet goed van de grond is gekomen. De belangrijkste conclusie is dat de bredere aanpak niet is uitgewerkt in concreet beleid.

Heeft u feedback over dit onderzoek?

Wij heten alle feedback op onze onderzoeken van harte welkom. Wat vindt u van dit rapport? Heeft u er vragen over of heeft u behoefte aan nadere uitleg? Mail ons dan op feedback@rekenkamer.nl. We nemen alle e-mails in overweging en zullen ze met zorg behandelen.

Luister naar de samenvatting van het rapport