Diversiteit in vaste adviescolleges van de regering

De toename van vrouwen in adviescolleges van de regering stagneert. In de afgelopen tien jaar is hun aandeel blijven steken op 38%. Vanaf 2010 is het aandeel leden met een migratieachtergrond gedaald van 10% naar 4% in 2016. De wettelijke bepaling, dat in adviescolleges evenredige deelname van vrouwen en mensen die behoren tot een etnische of culturele minderheid het streven is, leidt tot nu toe niet tot het gewenste effect.

Sinds 2011 stagneert het percentage vrouwelijke leden

Figuur rapport Adviescolleges

Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar diversiteit binnen de 17 vaste adviescolleges van de regering. Met het onderzoek willen we laten zien in welke mate het kabinet, waar het zelf verantwoordelijk is voor benoemingen, actief inzet op evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en personen behorende tot etnische of culturele minderheidsgroepen.
In het rapport trekt de Algemene Rekenkamer de conclusie dat ‘toename van vrouwen in vaste adviescolleges stagneert’, maar ook dat ‘etnische en culturele minderheden uit beeld zijn’. Als adviescolleges een afspiegeling zouden vormen van de maatschappij, zou de man/vrouw-verdeling 50/50 zijn en het aandeel leden afkomstig uit een etnische of culturele minderheid 10%.

Waarom onderzochten wij dit?

In de Kaderwet adviescolleges uit 1997 is vastgelegd dat gestreefd wordt naar evenredige deelname door vrouwen en mensen met een migratieachtergrond. Wij hebben onderzocht hoe het kabinet en de adviescolleges daaraan invulling hebben gegeven en wat zijn de resultaten waren. Met ons onderzoek willen we dit onderwerp agenderen en het debat hierover stimuleren. Om die reden spreken we geen oordelen uit en doen we geen aanbevelingen.

Stand van zaken

Het rapport is gepubliceerd op donderdag 26 september 2019 om 17:00 uur.