Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 Gemeentefonds

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het Jaarverslag 2017 van het Gemeentefonds.

Het gemeentefonds is op orde 

De minister van BZK heeft in haar Jaarverslag over het gemeentefonds verantwoording afgelegd over het geld dat in 2017 vanuit dit fonds is uitgekeerd aan de gemeenten. Onze oordelen over de beleidsinformatie, de bedrijfsvoeringsinformatie en de financiële informatie in het Jaarverslag van het gemeentefonds zijn positief. 

Verder in het rapport

In de volgende hoofdstukken werken wij onze conclusies verder uit:

  • het oordeel over financiële informatie (hoofdstuk 3); 
  • het oordeel over bedrijfsvoeringsinformatie (hoofdstuk 4);
  • het oordeel over beleidsinformatie (hoofdstuk 5);
  • de reactie van de minister (hoofdstuk 6).