Vooropname 2012, schetsen van recent Rekenkameronderzoek

De Algemene Rekenkamer stuurt op 20 september 2012 aan de zojuist aangetreden Kamerleden factsheets met de stand van zaken op een aantal terreinen.

Aanleiding

De term “vooropname” komt uit de bouwwereld. Een vooropname legt de bouwkundige gebreken vast, voorafgaand aan eventuele bouwactiviteiten. Het is een soort nulmeting, een fotoreportage van kwetsbare plekken.
In de publicatie Vooropname vergelijkt de Algemene Rekenkamer de Nederlandse overheid met een gebouw. Het is onder meer de taak van de Tweede Kamer om dat gebouw goed in de gaten te houden. De Algemene Rekenkamer ondersteunt de Tweede Kamer daarbij. Wij voeren risicoanalyses uit, doen grondig onderzoek, focussen op zwakke plekken en ontdekken beginnende scheuren en gaatjes. Die belichten wij vervolgens; we analyseren wat er aan de hand is en doen aanbevelingen voor verbetering.
Iedere nieuwe regering gaat het gebouw vertimmeren, verbouwen en naar eigen inzicht inrichten. Dat kan verbeteringen opleveren. Maar het kan ook weer nieuwe zwakke plekken veroorzaken, soms waar de oude nog niet goed hersteld zijn. Dat betekent dus dubbele waakzaamheid voor parlement en Algemene Rekenkamer. Onze Vooropname is een instrument om die waakzaamheid te ondersteunen – zodat Tweede Kamer, regering en Algemene Rekenkamer weten waar ze de komende jaren op moeten letten.