Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2023 van het Ministerie van J&V - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoord bedrag

Saldibalans - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenVerantwoord bedrag
Liquide middelen116
Begrotingsreserves9.132
Vorderingen buiten begrotingsverband124.129
Schulden buiten begrotingsverband836.077
Openstaande rechten20.099
Vorderingen1.749.734
Schulden0
Voorschotten8.443.510
Garantieverplichtingen2.747.539
Andere verplichtingen2.502.848
Deelnemingen0
Totaal16.433.184
Brontabel als csv (384 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal000Nee
Brontabel als csv (381 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband1.4726442.116
Schulden buiten begrotingsverband1.5643.7385.302
Openstaande rechten000
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten1.10734.50935.616
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen10.080010.080
Deelnemingen000
Totaal14.22338.89153.114Nee
Brontabel als csv (561 bytes)