Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2023 van het Ministerie van IenW - Baten-lasten agentschappen

Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag

Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapVerantwoord bedrag
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut103.685
Rijkswaterstaat3.595.711
Totaal3.699.396
Brontabel als csv (130 bytes)

Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid

Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
11. Integraal Waterbeleid000Nee
13. Bodem en Ondergrond000Nee
14. Wegen en Verkeersveiligheid03.4003.400Nee
16. Openbaar Vervoer en Spoor000Nee
17. Luchtvaart000Nee
18. Scheepvaart en Havens09.9009.900Ja
19. Internationaal Beleid3000300Nee
20. Lucht en Geluid000Nee
21. Duurzaamheid000Nee
22. Omgevingsveiligheid en Milieurisico's000Nee
23. Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie000Nee
24. Inspectie Leefomgeving en Transport10.5532.00012.553Nee
25. Brede Doeluitkering000Nee
26. Bijdrage Investeringsfondsen000Nee
97. Algemeen Departement055Nee
98. Apparaatsuitgaven Kerndepartement3817121.093Nee
99. Nog onverdeeld000Nee
Totaal11.23416.01727.251Nee
Brontabel als csv (999 bytes)

Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
11. Integraal Waterbeleid000Nee
13. Bodem en Ondergrond000Nee
14. Wegen en Verkeersveiligheid03.4003.400Nee
16. Openbaar Vervoer en Spoor000Nee
17. Luchtvaart000Nee
18. Scheepvaart en Havens000Nee
19. Internationaal Beleid3000300Nee
20. Lucht en Geluid000Nee
21. Duurzaamheid000Nee
22. Omgevingsveiligheid en Milieurisico's000Nee
23. Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie000Nee
24. Inspectie Leefomgeving en Transport4.0002.0006.000Nee
25. Brede Doeluitkering000Nee
26. Bijdrage Investeringsfondsen000Nee
97. Algemeen Departement055Nee
98. Apparaatsuitgaven Kerndepartement3817121.093Nee
99. Nog onverdeeld000Nee
Totaal4.6816.11710.798Nee
Brontabel als csv (964 bytes)