Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2023 van het Ministerie van Financiën - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoord bedrag

Saldibalans - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenVerantwoord bedrag
Liquide middelen57.095
Begrotingsreserves701.005
Vorderingen buiten begrotingsverband22.476
Schulden buiten begrotingsverband469.388
Openstaande rechten52.402.826
Vorderingen3.437.998
Schulden0
Voorschotten340.668
Garantieverplichtingen208.447.768
Andere verplichtingen5.418.947
Deelnemingen42.021.207
Totaal313.319.378
Brontabel als csv (396 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal000Nee
Brontabel als csv (381 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband9.8402.24412.084
Schulden buiten begrotingsverband01.8011.801
Openstaande rechten14.437235.609250.046
Vorderingen19.319019.319
Schulden000
Voorschotten9.18309.183
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen10.744010.744
Deelnemingen42.408042.408
Totaal105.930239.655345.585Nee
Brontabel als csv (597 bytes)