Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2023 van het Ministerie van Defensie - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoord bedrag

Saldibalans - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenVerantwoord bedrag
Liquide middelen236.205
Begrotingsreserves0
Vorderingen buiten begrotingsverband107.263
Schulden buiten begrotingsverband465.355
Openstaande rechten0
Vorderingen381.187
Schulden3
Voorschotten3.194.346
Garantieverplichtingen13.215
Andere verplichtingen3.545.647
Deelnemingen0
Totaal7.943.221
Brontabel als csv (372 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal000Nee
Brontabel als csv (381 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband0160160
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen02.1132.113
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen12.5182.50115.019
Deelnemingen000
Totaal12.5184.77517.293Nee
Brontabel als csv (549 bytes)