Essay Pieter Duisenberg: ‘Zo maak je van verantwoording een feestje’

In een essay in EW Magazine zet president Pieter Duisenberg uiteen waarom leren van het verleden zo belangrijk is voor een goed presterende overheid. En dat verantwoording afleggen dus eigenlijk een feestje zou moeten zijn.

 “Of het nu een kabinet over rechts, het midden of links wordt, scherpe keuzes over geld zijn nodig. Als Rekenkamer dragen we hieraan bij door te controleren of de overheid met de ruim 400 miljard euro aan uitgaven en inkomsten haar doelen bereikt.

We kijken ook naar de impact van uitvoering op burgers en bedrijven. Ook wij leren en willen elke dag een stap beter worden. De resultaten van onze onderzoeken en onze aanbevelingen om bij te sturen proberen we elk jaar weer beter over te brengen aan parlement en landsbestuur. Zo kunnen zij onderbouwde keuzes maken en zich onderbouwde oordelen vormen. Dan bieden wij hun handvatten om de democratische rechtsstaat beter te laten presteren voor burgers en bedrijven.

Zo wordt verantwoorden over resultaten de waardevolle tegenhanger van het maken van plannen. Waarbij de overheid leert van wat beter kon, en successen viert met het inzicht waaróm iets is gelukt. Daarmee wordt Verantwoordingsdag een waardevolle tegenhanger van Prinsjesdag. En ook reden voor een feestje.”