Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2022 van het Ministerie van SZW - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoord bedrag

Saldibalans - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenVerantwoord bedrag
Liquide middelen5
Begrotingsreserves0
Vorderingen buiten begrotingsverband46.118
Schulden buiten begrotingsverband12.614
Openstaande rechten0
Vorderingen877.660
Schulden0
Voorschotten20.837.560
Garantieverplichtingen0
Andere verplichtingen810.001
Deelnemingen0
Totaal22.583.958
Brontabel als csv (384 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen1.31001.310
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal1.31001.310Nee
Brontabel als csv (477 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen4090409
Schulden000
Voorschotten23.895023.895
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen1.19001.190
Deelnemingen000
Totaal25.495025.495Nee
Brontabel als csv (501 bytes)