Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2022 van het Ministerie van OCW - Verplichtingen

Verplichtingen - Verantwoord bedrag

Verplichtingen - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
ArtikelVerantwoord bedrag
1. Primair onderwijs22.261.086
3. Voortgezet onderwijs11.033.861
4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie5.708.909
6. Hoger onderwijs4.462.152
7. Wetenschappelijk onderwijs6.974.376
8. Internationaal beleid15.706
9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid190.289
11. Studiefinanciering5.330.401
12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten68.823
13. Lesgelden14.806
14. Cultuur1.149.980
15. Media1.223.931
16. Onderzoek en wetenschapsbeleid1.668.080
25. Emancipatie69.628
91. Nog onverdeeld0
95. Apparaat Kerndepartement310.336
Totaal60.482.363
Brontabel als csv (631 bytes)

Verplichtingen - Rechtmatigheid

Verplichtingen - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
1. Primair onderwijs65.570275.033340.603Nee
3. Voortgezet onderwijs2.985281.800284.785Nee
4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie18018.71318.893Nee
6. Hoger onderwijs000Nee
7. Wetenschappelijk onderwijs01.4001.400Nee
8. Internationaal beleid26525551Nee
9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid31218.41618.728Ja *
11. Studiefinanciering000Nee
12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten000Nee
13. Lesgelden000Nee
14. Cultuur11.707011.707Nee
15. Media000Nee
16. Onderzoek en wetenschapsbeleid000Nee
25. Emancipatie000Nee
91. Nog onverdeeld000Nee
95. Apparaat Kerndepartement8890889Nee
Totaal81.668595.888677.556Nee

* O.b.v. maximale fout.

Brontabel als csv (765 bytes)

Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Verplichtingen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
ArtikelFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
1. Primair onderwijs065.83465.834Nee
3. Voortgezet onderwijs022.73622.736Nee
4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie000Nee
6. Hoger onderwijs000Nee
7. Wetenschappelijk onderwijs000Nee
8. Internationaal beleid000Nee
9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid000Nee
11. Studiefinanciering000Nee
12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten000Nee
13. Lesgelden000Nee
14. Cultuur2000200Nee
15. Media000Nee
16. Onderzoek en wetenschapsbeleid000Nee
25. Emancipatie000Nee
91. Nog onverdeeld000Nee
95. Apparaat Kerndepartement000Nee
Totaal20088.57088.770Nee
Brontabel als csv (849 bytes)