Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2022 van het Ministerie van OCW - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoord bedrag

Saldibalans - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenVerantwoord bedrag
Liquide middelen267
Begrotingsreserves58.008
Vorderingen buiten begrotingsverband201
Schulden buiten begrotingsverband1.291
Openstaande rechten193.130
Vorderingen36.386.975
Schulden0
Voorschotten7.612.097
Garantieverplichtingen3.758.438
Andere verplichtingen43.503.364
Deelnemingen0
Totaal91.513.771
Brontabel als csv (384 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen07.2157.215
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal07.2157.215Nee
Brontabel als csv (477 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen3770377
Schulden000
Voorschotten6.80906.809
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal7.18607.186Nee
Brontabel als csv (477 bytes)