Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2022 van het Ministerie van OCW - Baten-lasten agentschappen

Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag

Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapVerantwoord bedrag
Agentschap Dienst Uitvoering Onderwijs414.335
Agentschap Nationaal Archief54.512
Totaal468.847
Brontabel als csv (129 bytes)

Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid

Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Agentschap Dienst Uitvoering Onderwijs6760676
Agentschap Nationaal Archief5.84905.849
Totaal6.52506.525Nee
Brontabel als csv (186 bytes)

Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Agentschap Dienst Uitvoering Onderwijs000
Agentschap Nationaal Archief000
Totaal000Nee
Brontabel als csv (162 bytes)