Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2022 van het Ministerie van LNV - Baten-lasten agentschappen

Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag

Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapVerantwoord bedrag
Agentschap NVWA469.641
Totaal469.641
Brontabel als csv (72 bytes)

Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid

Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Agentschap NVWA10.58120010.781
Totaal10.58120010.781Nee
Brontabel als csv (129 bytes)

Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Agentschap NVWA000
Totaal000Nee
Brontabel als csv (105 bytes)