Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2022 van het Ministerie van JenV - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoord bedrag

Saldibalans - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenVerantwoord bedrag
Liquide middelen172
Begrotingsreserves9.132
Vorderingen buiten begrotingsverband82.470
Schulden buiten begrotingsverband853.720
Openstaande rechten8.539
Vorderingen1.607.905
Schulden0
Voorschotten5.458.379
Garantieverplichtingen2.232.350
Andere verplichtingen2.165.268
Deelnemingen0
Totaal12.417.935
Brontabel als csv (384 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen0147147
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal0147147Nee
Brontabel als csv (429 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband0931931
Schulden buiten begrotingsverband92410.41211.336
Openstaande rechten000
Vorderingen03.8983.898
Schulden000
Voorschotten3.0625263.588
Garantieverplichtingen01.9891.989
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal3.98617.75621.742Nee
Brontabel als csv (549 bytes)