Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2022 van het Ministerie van Defensie - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoord bedrag

Saldibalans - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenVerantwoord bedrag
Liquide middelen80.314
Begrotingsreserves0
Vorderingen buiten begrotingsverband83.579
Schulden buiten begrotingsverband372.059
Openstaande rechten0
Vorderingen29.148
Schulden0
Voorschotten2.769.139
Garantieverplichtingen0
Andere verplichtingen1.509.338
Deelnemingen0
Totaal4.843.577
Brontabel als csv (372 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband462.1772.223
Openstaande rechten000
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal462.1772.223Nee
Brontabel als csv (489 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten1230123
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen1.65401.654
Deelnemingen000
Totaal1.77601.776Nee
Brontabel als csv (477 bytes)