Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2022 van het Ministerie van Defensie - Baten-lasten agentschappen

Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag

Baten-lasten agentschappen - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapVerantwoord bedrag
Paresto77.047
Totaal77.047
Brontabel als csv (59 bytes)

Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid

Baten-lasten agentschappen - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Paresto000
Totaal000Nee
Brontabel als csv (94 bytes)

Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Baten-lasten agentschappen - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
AgentschapFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Paresto3500350
Totaal3500350Nee
Brontabel als csv (102 bytes)