Overzicht fouten en onzekerheden in de financiële informatie in het jaarverslag 2022 van het Ministerie van BZ - Saldibalans

Saldibalans - Verantwoord bedrag

Saldibalans - Verantwoord bedrag Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenVerantwoord bedrag
Liquide middelen56.028
Begrotingsreserves0
Vorderingen buiten begrotingsverband84.652
Schulden buiten begrotingsverband82.900
Openstaande rechten0
Vorderingen14.664
Schulden206
Voorschotten1.390.932
Garantieverplichtingen176.743
Andere verplichtingen768.252
Deelnemingen22.070
Totaal2.596.447
Brontabel als csv (372 bytes)

Saldibalans - Rechtmatigheid

Saldibalans - Rechtmatigheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband000
Schulden buiten begrotingsverband000
Openstaande rechten000
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten000
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal000Nee
Brontabel als csv (381 bytes)

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid

Saldibalans - Betrouwbaarheid en ordelijkheid Verantwoorde bedragen x € 1.000
PostenFoutOnzekerheidFout en onzekerheidOverschreden
Liquide middelen000
Begrotingsreserves000
Vorderingen buiten begrotingsverband263.1093.135
Schulden buiten begrotingsverband404
Openstaande rechten000
Vorderingen000
Schulden000
Voorschotten1500150
Garantieverplichtingen000
Andere verplichtingen000
Deelnemingen000
Totaal1803.1093.289Nee
Brontabel als csv (501 bytes)